TRANG CHỦ TUYẾN ĐƯỜNG HƯỚNG DẪN
TUYẾN ĐƯỜNG
NỘI BÀI - LÀO CAI CẦU GIẼ - NINH BÌNH Tp. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI
THÔNG TIN TUYẾN ĐƯỜNG Lưu PDF

DANH SÁCH TUYẾN ĐƯỜNG

STT Mã tuyến Tên tuyến Chiều dài thực tế Tốc độ thiết kế Số làn xe cơ giới Sửa Ảnh Chi tiết
1 NBLC Nội Bài - Lào Cai 244.57 (km) 100 (km/h) 4
2 CGNB Cầu Giẽ - Ninh Bình 49 (km) 120 (km/h) 4
3 HLD Tp Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây 54 (km) 120 (km/h) 6
4 DNQN Đà Nẵng - Quảng Ngãi 139.2 (km) 120 (km/h) 4